Báo cáo công tác chuẩn bị  Hội nghị APNN 2018

Chiều 31/1/2018, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Hội nghị mạng lưới các nhà khoa học nữ châu Á – Thái Bình Dương (APNN) tháng 10/2018. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thu Hà và Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam – GS.TSKH. Phạm Thị Trân Châu chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các tiểu ban Nội dung – Tuyên truyền, Lễ tân – Khánh tiết và Hậu cần báo cáo về một số vấn đề:

3 chủ đề chính của Hội nghị chuyên đề là: Giới và Bình đẳng Giới trong Khoa học và Công nghệ;  Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm; Quản trị Rủi ro Thiên tai và Thich ứng với Biến đổi Khí hậu

Thời gian dự kiến 18-20/10/2018, trong đó có 2 ngày họp chính và một ngày đi tham quan tại Ninh Bình.

Số lượng đại biểu dự kiến 250, trong đó 50 đại biểu quốc tế và 200 đại biểu Việt Nam.

Kinh phí: ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

Các hoạt động sắp tới:

Hoàn thiện Đề án tổ chức Hội nghị và chương trình gửi báo cáo Ban Đối ngoại Trung ương.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ phối hợp với Hội Nữ trí thức chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn tiền trạm của Ban Thư ký APNN quốc tế vào Việt Nam vào tháng 4/2018 để bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị.

Các tiểu ban xây dựng kế hoạch chi tiết, họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai công việc.

Sau khi nghe báo cáo hai Chủ tịch đã quyết định:

Thống nhất 3 chủ đề của Hội nghị.

Thời gian tổ chức Hội nghị như dự kiến là từ 18 đến 20/10/2018 và có các hoạt động triển lãm, giao lưu bên lề.

Địa điểm tổ chức Hội nghị tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thuy Khuê, Hà Nội.

Thống nhất số lượng đại biểu và cơ cấu thành phần đại biểu Việt Nam và quốc tế là 250 người.

Ban tổ chức Hội nghị sẽ tài trợ ăn ở thống nhất cho từng đoàn đại biểu quốc tế tham dự Hội nghị và đang xem xét việc tài trợ một phân kinh phí mua vé máy bay.

PV