Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) là đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (VWU) có chức năng thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội của Hội LHPN Việt Nam nhằm hỗ trợ sự phát triển toàn diện và tiến bộ của phụ nữ

Với vị trí thuận lợi nằm bên cạnh Hồ Tây, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển là tổ hợp các khối công trình có quy mô hiện đại, đồng bộ và được thiết kế hoàn chỉnh với 3 khối nhà với nhiều phân khu chức năng: khu lưu trú và dịch vụ phụ trợ, khu hội trư­ờng, hội thảo, giáo dục thể chất và chăm sóc sức khoẻ; khu tư vấn, đào tạo.

 

“Đăng ký khách sạn”:  http://bit.ly/APNN2018_Dangkykhachsan