Mạng lưới các nhà nữ Khoa học và Công nghệ Quốc tế INWES

Mạng lưới các nhà nữ Khoa học và Công nghệ Quốc tế  INWES ( the International Network of Women Engineers and Scientists) là mạng lưới tổ chức của phụ nữ làm việc trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ sư và Toán học (STEM) gồm hơn 200.000 người thuộc 45 quốc gia. INWES hoạt […]